Hồi Phục: Hồi máu, hồi máu theo thời gian, hồi sinh cho nhân vật

Ấn vào ảnh món ăn để hiện thông tin ngắn gọn.
Ấn vào tên món ăn để xem thông tin đầy đủ .

Birthday