Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Genshin Impact: Foods

Hồi Phục: Hồi máu, hồi máu theo thời gian, hồi sinh cho nhân vật

Ấn vào ảnh món ăn để hiện thông tin ngắn gọn.
Ấn vào tên món ăn để xem thông tin đầy đủ .