Món Thường

Mua tại Sanguinetti trong Khách sạn Debord hoặc những cửa hàng khác tại Fontaine.

Không thể nấu.