Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
About Me

Về Tôi

Slimetan dayo~
Website này phục vụ sở thích cá nhân, sưu tầm các dữ liệu liên quan tới game Genshin Impact của Mihoyo.

Liên hệ:
Discord: Slimetan#0351
Twitter: @Slimetan_0211


Người Hỗ Trợ

Xin gửi lời cảm ơn tới Gùa#8295, tsuchijiyuu#0782, Fiya Kubrick #2925 và những người khác trong server 3ktan đã giúp tôi hoàn thành dữ liệu của web này.