Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon

Nhận được công thức sau khi giúp các Melusine tổ chức sinh nhật https://slimetan.3ktan.com/gi/blog/info-386/tro-giup-melusine-fontaine-v4-0#m8 

Birthday