Hỗ trợ Melusine để nhận linh kiện bí ẩn....

1. Giúp câu cá

2. Giúp trông hoa

3. Giúp thử thuôc và giúp tìm bản nhạc

4. Giúp tìm đá quý

5. Giúp tìm tàu

6. Giúp bán khoáng thạch

7. Giúp đọc hiểu Sách Khải Huyền

8. Giúp tổ chức sinh nhật

 


1. Giúp câu cá

 

2. Giúp trông hoa

 

3. Giúp thử thuôc và giúp tìm bản nhạc

 

4. Giúp tìm đá quý

 

5. Giúp tìm tàu

Sau khi hoàn thành NV giúp Ahes tìm xác con tàu.
Hôm sau quay lại sẽ thấy cái rương này tương tác được, bỏ cái "Trang sức lông vũ màu lục" (nhặt được trong NV Thế Giới: Ann của Naisenkreuz) vô sẽ nhận được thành tựu "Ước nguyện hoàn thành trách nhiệm"

 

6. Giúp bán khoáng thạch

 

7. Giúp đọc hiểu Sách Khải Huyền

 

8. Giúp tổ chức sinh nhật

Hoàn thành nhận công thức món Bánh Poissonchant