Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon
Món Đặc Biệt: Gaming

Bạn có thể mua công thức tại Thầy Mao ở Vạn Dân Đường tại cảng Liyue (v4.4)

 

Birthday