Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Xá Xíu Mật Ong
Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon
Món Đặc Biệt: Gaming

Bạn có thể mua công thức tại Thầy Mao ở Vạn Dân Đường tại cảng Liyue (v4.4)