Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Súp Cá Và Dê Cổ Hoa
Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon

Công thức nhận được khi hoàn thành NV thế giới: Hành Trình Tại Vương Sơn