Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon

Gặp Earnshaw và hoàn thành NV Thế giới: Nơi thảm cỏ nở hoa https://slimetan.3ktan.com/gi/blog/info-375/fontaine-v4-0#m4