Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon
Món Đặc Biệt: Xianyun

Bạn có thể mua công thức từ Licai - Phục Vụ Lưu Ly Đình tại cảng Liyue (v4.4)