Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon
Món Đặc Biệt: Freminet

Công thức có thể mua tại Sanguinetti trong Khách sạn Debord ở Fontaine