Ảnh Tên Hiệu Quả Bộ
Nhà Mạo Hiểm Nhà Mạo Hiểm
1★ | 2★ | 3★
2 Mảnh: HP tối đa tăng 1000 điểm.
4 Mảnh: 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.
Thầy Thuốc Thầy Thuốc
1★ | 2★ | 3★
2 Mảnh: Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
4 Mảnh: Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.
Vật May Mắn Vật May Mắn
1★ | 2★ | 3★
2 Mảnh: Phòng Ngự Tăng 100 điểm.
4 Mảnh: Khi nhặt Mora, hồi 300 điểm HP.
Giáo Quan Giáo Quan
3★ | 4★
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông nguyên tố tất cả thành viên trong đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s
Cuồng Chiến Cuồng Chiến
3★ | 4★
2 Mảnh: Ty lệ bạo kích tăng 12%
4 Mảnh: Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%
Kẻ Lưu Đày Kẻ Lưu Đày
3★ | 4★
2 Mảnh: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
4 Mảnh: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2s sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn
Trái Tim Dũng Sĩ Trái Tim Dũng Sĩ
3★ | 4★
2 Mảnh: Tấng Công tăng 18%
4 Mảnh: Kẻ địch có HP cao hơn 50%, sát thương gây ra tăng 50%
Trái Tim Hành Giả Trái Tim Hành Giả
3★ | 4★
2 Mảnh: Tấn Công Tăng 18%
4 Mảnh: Tỷ lệ bạo kích của trọng kích tăng 30%.
Võ Nhân Võ Nhân
3★ | 4★
2 Mảnh: Tắng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.
4 Mảnh: Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng nguyên tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.
Con bạc Con bạc
3★ | 4★
2 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố tạo thành tăng 20%.
4 Mảnh: Khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ 100% xóa CD kỹ năng nguyên tố. Mỗi 15s mới có hiệu quả 1 lần.
Trái Tim Thủ Hộ Trái Tim Thủ Hộ
3★ | 4★
2 Mảnh: Phòng Ngự tăng 30%
4 Mảnh: Cứ mỗi nhân vật của bản thân có 1 nguyên tố khác trong đội thì bản thân sẽ được nhận 30% kháng Nguyên Tố tương ứng.
Học Sĩ Học Sĩ
3★ | 4★
2 Mảnh: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.
4 Mảnh: Khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tất cả nhân vật dùng Cung Tên và Pháp Khí trong đội sẽ hồi thêm 3 năng lượng nguyên tố. Mỗi 3s mới thi triển 1 lần.
Kỳ Tích Kỳ Tích
3★ | 4★
2 Mảnh: Tất cả kháng Nguyên Tố tăng 20%
4 Mảnh: Sau khi nhận sát thương Nguyên Tố, kháng tương ứng tăng 30%, kéo dài 10s. Mỗi 10s thi triển 1 lần.
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn Công tăng 18%.
4 Mảnh: Khi nhân vật trang bị bộ thánh di vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng Pháp Khí, Cung Tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.
Nghi Thức Tông Thất Cổ Nghi Thức Tông Thất Cổ
4★ | 5★
2 Mảnh: Sát thương kỹ năng Nộ tạo thành tăng 20%.
4 Mảnh: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.
Thiếu Nữ Đáng Yêu Thiếu Nữ Đáng Yêu
4★ | 5★
2 Mảnh: Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.
4 Mảnh: 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên tố hay kỹ năng Nộ, hiệu quả trị liệu tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20s.
Sao Băng Bay Ngược Sao Băng Bay Ngược
4★ | 5★
2 Mảnh: Hiệu quả khiên tăng 35%.
4 Mảnh: Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% tăng sát thương của tấn công thường và trọng kích.
Diêm Liệt Ma Nữ Cháy Rực Diêm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.
4 Mảnh: Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, hiệu quả của 2 mảnh tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.
Hiền Nhân Bốc Lửa Hiền Nhân Bốc Lửa
4★ | 5★
2 Mảnh: Kháng Nguyên Tố Hỏa Tăng 40%.
4 Mảnh: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa.
Trái Tim Trầm Luân Trái Tim Trầm Luân
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.
4 Mảnh: Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.
Như Sấm Thịnh Nộ Như Sấm Thịnh Nộ
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.
4 Mảnh: Sát thương phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn tăng 40%. Khi kích hoạt những phản ứng nguyên tố này, CD kỹ năng nguyên tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s thi triển nhiều nhất 1 lần.
Tôn Giả Trầm Lặng Tôn Giả Trầm Lặng
4★ | 5★
2 Mảnh: Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.
4 Mảnh: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hương bởi nguyên tố Lôi.
Bóng Hình Màu Xanh Bóng Hình Màu Xanh
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.
4 Mảnh: Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại nguyên tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.
Dũng Sĩ Chinh Phục Băng Giá Dũng Sĩ Chinh Phục Băng Giá
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng sát thương nguyên tố băng 15%.
4 Mảnh: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.
Phiến Đá Lâu Đời Phiến Đá Lâu Đời
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.
4 Mảnh: Khi nhận được mảnh kết tinh do phản ứng kết tinh hình thành, tất cả thành viên đội sẽ được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10s. Chỉ được nhận 1 loại tăng sát thương nguyên tố cùng lúc.
Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu
4★ | 5★
2 Mảnh: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.
4 Mảnh: Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực, và sát thương trọng kích tạo thành tăng 50%.
Người Tế Hỏa (Nón) Người Tế Hỏa (Nón)
3★ | 4★
1 Món: Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Hỏa kèm theo giảm 40%.
Người Tế Thủy (Nón) Người Tế Thủy (Nón)
3★ | 4★
1 Món: Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Thủy kèm theo giảm 40%.
Người Tế Lôi (Nón) Người Tế Lôi (Nón)
3★ | 4★
1 Món: Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Lôi kèm theo giảm 40%.
Người Tế Băng (Nón) Người Tế Băng (Nón)
3★ | 4★
1 Món: Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Băng kèm theo giảm 40%.
Lửa Trắng Xám Lửa Trắng Xám
4★ | 5★
2 Mảnh: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.
4 Mảnh: Sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 9%, kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 2 tầng. Mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần, sau khi tích đầy 2 tầng, hiệu quả bộ 2 món tăng 100%.
Thiên Nham Vững Chắc Thiên Nham Vững Chắc
4★ | 5★
2 Mảnh: HP Tăng 20%.
4 Mảnh: Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.
Dấu Ấn Ngăn Cách Dấu Ấn Ngăn Cách
4★ | 5★
2 Mảnh: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
4 Mảnh: Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.
Dòng Hồi Ức Bất Tận Dòng Hồi Ức Bất Tận
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây.
Giấc Mộng Phù Hoa Giấc Mộng Phù Hoa
4★ | 5★
2 Mảnh: Phòng ngự tăng 30%
4 Mảnh: Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.
Xà Cừ Đại Dương Xà Cừ Đại Dương
4★ | 5★
2 Mảnh: Trị liệu tăng 15%
4 Mảnh: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển có thể ghi lại tối đa 30.000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; Trong đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.
Dư Âm Tế Lễ Dư Âm Tế Lễ
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm": Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. Khi tấn công thường chưa kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm", sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, hiệu ứng này tồn tại trong 0.2s.
Thần Sa Vãng Sinh Lục Thần Sa Vãng Sinh Lục
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, sẽ sinh ra hiệu quả "Ánh Sáng Ngầm" duy trì 16s: Tăng 8% tấn công; đồng thời khi nhân vật bị giảm HP, sẽ tiếp tục tăng 10% tấn công, tối đa tăng 4 lần bằng cách này, mỗi 0.8s tối đa kích hoạt 1 lần. Hiệu quả "Ánh Sáng Ngầm" sẽ biến mất khi nhân vật rời trận; thi triển kỹ năng nộ lần nữa khi đang trong thời gian duy trì, sẽ xóa "Ánh Sáng Ngầm" đã có.
Giấc Mộng Hoàng Kim Giấc Mộng Hoàng Kim
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.
Ký Ức Rừng Sâu Ký Ức Rừng Sâu
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.
4 Mảnh: Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.
Sử Ký Đình Đài Cát Sử Ký Đình Đài Cát
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.
4 Mảnh: Khi trọng kích trúng kẻ địch, tốc độ tấn công thường của nhân vật này tăng 10%; sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 40%, duy trì 15s.
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Toả của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.
Vầng Sáng Vourukasha Vầng Sáng Vourukasha
4★ | 5★
2 Mảnh: HP tăng 20%
4 Mảnh: Sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 10%. Trong 5s sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu quả tăng sát thương nêu trên tăng 80%, lượng tăng thêm này tối đa cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng tính thời gian độc lập nhau. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả này.
Giấc Mộng Thuỷ Tiên Giấc Mộng Thuỷ Tiên
4★ | 5★
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.
4 Mảnh: Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng "Thủy Tiên Trong Kính” duy trì 8s. Khi "Thủy Tiên Trong Kinh" đạt 1/2/3 tầng và trở lên, tấn công tăng 7%/16%/25%, Sát Thương Nguyên Tổ Thủy tăng 4%/9%/15%. Hiệu quả "Thủy Tiên Trong Kính" sản sinh từ Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập nhau.
Thợ Săn Marechaussee Thợ Săn Marechaussee
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích.
4 Mảnh: Khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm, tỷ lệ bạo kích tăng 12%. Hiệu quả này duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 làn.
Đoàn Kịch Hoàng Kim Đoàn Kịch Hoàng Kim
4★ | 5★
2 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 20%.
4 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 25%; Ngoài ra, khi không ra trận, sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng thêm 25%. Hiệu quả này sẽ xóa sau khi ra trận 2s.
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Trong 10s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Sát Thương Nguyên Tố Nham tăng 20%; Nếu được khiên sản sinh từ phản ứng Kết Tinh bảo vệ, hiệu quả trên sẽ gia tăng 150%. Hiệu quả tăng thêm này sẽ mất sau 1s khi mất đi tấm khiên kết tinh bảo hộ.
Khúc Ca Ngày Cũ Khúc Ca Ngày Cũ
4★ | 5★
2 Mảnh: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 Mảnh: Người trang bị khi trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ sản sinh hiệu quả "Mong Mỏi" trong 6s, ghi nhận lượng HP hồi phục khi trị liệu (Bao gồm phần dư ra). Khi thời gian duy trì kết thúc, hiệu quả "Mong Mỏi" sẽ chuyển thành hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ": Khi Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật ra trận trong đội bản thân trúng kẻ địch, sát thương gây ra sẽ tăng dựa vào 8% lượng HP hồi phục được ghi nhận trong hiệu quả "Mong Mỏi". Hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ" sẽ xóa khi hiệu lực 5 lần hoặc sau 10s. Một lần hiệu quả "Mong Mỏi" tối đa ghi nhớ 15000 điểm hồi phục, tối đa tồn tại một hiệu quả cùng lúc, nhưng có thể ghi nhận lượng hồi phục của nhiều người trang bị. Người trang bị không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả.
Ảo Mộng Chưa Hoàn Thành Ảo Mộng Chưa Hoàn Thành
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Sau khi rời khỏi chiến đấu 3s, sát thương gây ra tăng 50%. Khi trong trạng thái chiến đấu, nếu trên 6s mà xung quanh không có kẻ địch bị trạng thái Thiêu Đốt, thì hiệu quả tăng sát thương nêu trên sẽ giảm 10% mỗi giây cho đến khi giảm còn 0%; Nếu có kẻ địch bị trạng thái Thiêu Đốt thì mỗi giây sẽ tăng 10% cho đến khi tăng đến 50%. Nhân vật trang bị Thánh Di Vật này khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.
Mảnh Hài Hòa Bất Thường Mảnh Hài Hòa Bất Thường
4★ | 5★
2 Mảnh: Tấn công tăng 18%
4 Mảnh: Khi giá trị Khế Ước Sinh Mệnh tăng hoặc giảm, sát thương nhân vật gây ra sẽ tăng 18% trong 6s. Tối đa cộng dồn 3 lần.
Birthday