Thiên Nham Vững Chắc

Thiên Nham Vững Chắc


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: HP Tăng 20%.
4 Mảnh: Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.