Có người nói, trưởng thành là quá trình dần thoát khỏi xiềng xích.
Vận mệnh đã đặt ra cho chúng ta những quy tắc tàn khốc, khiến cho ban ngày tựa đêm đen, tương lai chỉ tồn tại trong hơi ấm còn sót lại của giấc mơ đẹp.
Cho nên chúng ta đao kiếm tương tàn, chôn vùi ánh chiều tà, chào đón mặt trời ló dạng.
Sau đó, khi chiếc lồng giam vỡ tan...
Ngọn lửa dịu dàng thiêu rụi nụ hoa chưa nở, trong tro tàn sẽ vang lên tiếng ca.