Ảo cảnh kỳ bí xuất hiện giữa sa mạc, đi kèm nó những điều độc lạ kỳ bí.....


 

Rương ở Teyvat: mở khoá, giải đố, đập quái,.....

Rương trong ảo cảnh:

 

No cap....

 

Nhìn là thấy kỳ rồi =)))

 

 

 

Hợp đấy Ei Wheeze video