Vốn dĩ không nên tồn tại tàn ảnh lang thang trong Căn Nhà Hơi Ấm.
Cô gái đi qua đi lại giữa những nơi ánh sáng không chiếu tới, mang theo thiện ý, nhưng lại thúc đẩy cho những hành vi xấu xa.
Nếu có người hỏi về quá khứ của mình, cô ấy sẽ kể lại giai đoạn lịch sử bị chôn vùi đó.
...Nhưng cô ấy khao khát được biết kết cục của mình nhiều hơn.