Thông tin:  https://honkaiimpact3.hoyoverse.com/asia/vi-vn/news/112977 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Ngươi... Có từng quan sát kiến chưa?"

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

NV phụ trong sự kiện

 

Khác

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur