Thông tin:  https://honkaiimpact3.hoyoverse.com/asia/vi-vn/news/112977 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Ngươi... Có từng quan sát kiến chưa?"

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

What if..... nếu chọn bắn Luna thì kết cục sẽ ra sao....

Mảnh Ký Ức

Khu vui chơi Hoeru

Trò chuyện các nhân vật

 

NV phụ trong sự kiện

 

Khác

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur