Thông tin:  https://www.hoyolab.com/article/22310885 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Phong cảnh đồng áng tuyệt đẹp, cuộc sống nông thôn nhàn nhã. Ở một nông trường nơi người dân chất phác lương thiện, nhân tài xuất hiện liên tục, chắc chắn sẽ không có bất cứ điều gì bất trắc nữa!"

"Ừm, tôi thấy chắc sẽ không..."

1. Cốt truyện

Phần 1: Mở đầu và Câu chuyện với Luna

Là ai? Là ai để cho nhà Kalasna vào bếp??

Phần 2: Tiếp tục làm anh nông dân chăm chỉ và Câu chuyện với Khổng Minh

Phần 3: Thảm án tại ngồi làng và Câu chuyện với Rita

Phần 4: Câu chuyện với Sirin và một số địa điểm kỳ lạ

Ôi, tiểu đường!!!! Ngọt quá Luna ơi!!!

Phần 5: Câu chuyện với Kallen, dự đoán được Trưởng Thôn như nào rồi

Má trẻ hốc hết nguyện liệu nấu ăn rồi Kokomi Wheeze

Phần 6: Câu chuyện về Kasumi, Chân tướng sự việc ở Peach Park, Câu chuyện với Delta 

Hay lắm, truyền thuyết đô thị: Đầu cá biết nói Catlol

 

Phần 7: Câu chuyện về Himeko, Câu chuyện về Bronie, Cung cấp vật tư tổ chức lễ hội tại Peach Park

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur