Bài Viết Liên Quan

Sắp đến lần hẹn hò đầu tiên với con người rồi
Lần này, vẫn cùng nhau đi ngắm cảnh đêm nhé~

Ei Wheeze Đang hổ báo với quái, thấy thuyền trưởng tới là thành mèo nhà luôn Yoimiya Wheeze

 

 Share: https://slimetan.3ktan.com/hi3/fact/info-86/pv-tuyen-truyen-giap-moi-lunar-vow-crimson-love-

Share Tweet Copy Link