Thông tin: https://www.facebook.com/honkai3rd.vn/posts/3203666766580057


  1. Ảnh
  2. Cốt truyện
  3. Vật phẩm

 

1. Ảnh

https://www.tumblr.com/slimetan/727433129644703744/event-retro-than-chau-phieu-luu-ky?source=share 

Download: Imgur | Mega

 

2. Cốt truyện

 

Vừa quay xong thì crash game, tuy cụt tí cuối nhưng đỡ phải edit Ei Wheeze