Sự kiện ngay sau Phần 2 Chương 1:"Bóng Hình Đơn Độc Trăm Năm"

 

Nhóm người trở về Oxia, bắt đầu điều tra hành động của một vị "Thuật" nào đó vào trăm năm trước. Thế nhưng, ý nghĩa của cái tên "Hưởng Thự” dường như không đơn giản như trên mặt chữ...