Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Dưới bầu trời sao này, thế giới sớm đã bị diệt vong, nền văn minh cũng chỉ là ảo ảnh... Nhưng cho dù như thế thì vẫn phải tìm kiếm tương lai thuộc về riêng mình, có phải không?"

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

Video khác:

Tôi thay mặt cho nền văn minh đã biến mất, tại đây ký kết khế ước với cô.

Tương lai của Luoxing sẽ kết nối với cô, vượt qua không gian... tạo ra những khả năng vô tận.

 

2. Ảnh

Images: Imgur | Mega | Tumblr