Thông tin:

Chương đêm để chuẩn bị qua phần 2.


"Nếu như anh ấy may mắn biết được con người ngày nay đã bước lên con đường mà trước đây anh luôn khao khát bước lên, thì anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"

ACT 1:

 

ACT 1.5

 

ACT 2

Ảnh

Mega | Imgur | Tumblr