Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Genshin Impact: Weapons
So sánh vũ khí có thể không hiển thị ổn định với thiết bị có kích thước chiều ngang nằm trong khoảng 992px ~ 1200px.
Ảnh Tên Độ Hiếm ATK Sub Stat Effect Thao Tác
Kiếm Vô Công Kiếm Vô Công 5★ 46 (608) Tấn Công : 10.8% (49.6%) : Hiệu quả giáp tăng 20% (40%); Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4% (8%). Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra khi có khiên bảo vệ hiệu quả tấn công tăng 100%.
Đường Cùng Của Sói Đường Cùng Của Sói 5★ 46 (608) Tấn Công: 10.8% (49.6%) Người Thợ Săn Như Sói: Tấn công tăng 20% (40%); Khi đánh trúng kẻ địch có HP dưới 30%, lực tấn công của tất cả thành viên trong đội tăng 40% (80%), kéo dài 12s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.
Thiên Không Kiêu Ngạo Thiên Không Kiêu Ngạo 5★ 48 (674) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 8% (36.8%) Long Tích Chém Đứt Thanh Không: Sát thương tạo thành tăng 8% (16%); Sau khi thi triển kỹ năng nộ; Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ phóng ra lưỡi dao chân không, tạo thành 80% (160%) sát thương cho kẻ địch trên đường đi, kéo dài 20s hoặc đến khi phóng ra 8 lần dao chân không.
Hắc Nham Trảm Đao Hắc Nham Trảm Đao 4★ 42 (510) Sát Thương Bạo Kích: 12% (55.1%) Thừa Thắng Xông Lên: Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12% (24%), kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.
Kiếm Bạch Ảnh Kiếm Bạch Ảnh 4★ 42 (510) Phòng Ngự: 11.3% (51.7%) Đỉnh Năng Lượng: Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 6% (12%). Kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần, Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.
Tuyết Vùi Tinh Ngân Tuyết Vùi Tinh Ngân 4★ 44 (565) Sát Thương Vật Lý: 7.5% (34.5%) Sương Táng : Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% (100%) tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% (140%) tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% (360%) tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.
Đại Kiếm Tế Lễ Đại Kiếm Tế Lễ 4★ 44 (565) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7% (30.6%) Khí Định Thần: Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% (80%) làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s (16s) mới thi triển 1 lần.
Kiếm Li Cốt Kiếm Li Cốt 4★ 42 (510) Tỉ Lệ Bạo Kích: 6% (27.6%) Phá Sóng: Khi nhân vật ra trận, mỗi 4s tăng 6% (10%) sát thương gây ra, 3% (1.8%) sát thương phải chịu. Cộng dồn tối đa 5 tầng, không làm mới khi nhân vật rời khỏi trận, sau khi chịu sát thương sẽ giảm 1 tầng hiệu quả.
Kiếm Chuông Kiếm Chuông 4★ 42 (510) HP: 9% (41.3%) Kẻ Bảo Vệ Phản Nghịch: Khi nhận sát thương sẽ tạo ra khiên có lượng hấp thụ sát thương bằng 20% (32%) giới hạn HP, kéo dài 10s hoặc đến khi khiên mất hiệu lực, mỗi 45s chỉ thi triển được 1 lần. Khi nhân vật được khiên bảo vệ, sát thương tạo thành tăng 12% (24%).
Đại Kiếm Tông Thất Đại Kiếm Tông Thất 4★ 44 (565) Tấn Công: 6% (27.6%) Chuyên Chú: Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% (16%), nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.
Vũ Tài Vũ Tài 4★ 42 (510) Tinh Thông Nguyên Tố: 36 (165) Ngưng Thủy Diệt Lôi: Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 20% (36%).
Mẫu Cổ Hoa Mẫu Cổ Hoa 4★ 44 (565) Tấn Công: 6% (27.6%) Vụn Vỡ: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, có tỉ lệ 50% tạo thành 240% (480%) sát thương thêm trong phạm vi nhỏ. Mỗi 15s mới thi triển 1 lần.
Đại Kiếm Tây Phong Đại Kiếm Tây Phong 4★ 41 (454) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3% (61.3%) Đi Cùng Với Gió: Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% (100%) sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s (6s) mới thi triển 1 lần.
3★ 39 (401) Phòng Ngự: 9.6% (43.9%) :
Đại Kiếm Phi Thiên Đại Kiếm Phi Thiên 3★ 39 (401) Sát Thương Vật Lý: 9.6% (43.9%) Dũng Khí: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, tấn công tăng 6% (10%), kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.
Kiếm Thiết Ảnh Kiếm Thiết Ảnh 3★ 39 (401) HP: 7.7% (35.2%) Bất Khuất: Khi HP dưới 70% (90%), trọng kích khó bị ngắt đoạn, và tăng 30% (50%) sát thương trong kích
Gậy Thu Phục Gậy Thu Phục 3★ 39 (401) Tấn Công: 7.7% (35.2%) Lời Nói Thẳng Thắn: Sau Khi thi triển kỹ năng nguyên tố, tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ tạo thêm sát thương bằng 60% (120%) tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả kéo dài 15s, sát thương mỗi 3s mới thi triển 1 lần.
Kiếm Huyết Rồng Kiếm Huyết Rồng 3★ 38 (354) Tinh Thông Nguyên Tố: 41 (187) Trừ Lôi Dập Hỏa: Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa hoặc Lôi tăng 12% (24%).
Kiếm Dụng Binh Kiếm Dụng Binh 2★ 33 (243) None None
Kiếm Huấn Luyện Kiếm Huấn Luyện 1★ 23 (185) None None
Thiên Nham Cổ Kiếm Thiên Nham Cổ Kiếm 4★ 42 (510) Tấn Công: 9% (41.3%) Thiên Nham Quyết - Đồng Tâm: Mỗi khi trong đội có 1 nhân vật của Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% (11%) tấn công và 3% (7%) tỉ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.
Tiếng Gió Trong Rừng Thông Tiếng Gió Trong Rừng Thông 5★ 49 (741) Sát Thương Vật Lý: 4.5% (20.7%) Bài Ca Phản Nghịch: Một phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Tấn công tăng 16% (32%); Khi đánh thường hoặc trọng kích trúng kẻ địch sẽ cung cấp cho nhân vật 1 Bùa Thì Thầm, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi có 4 Bùa Thì Thầm sẽ tiêu hao tất cả, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận được hiệu ứng "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Khúc Ca Vén Cờ" kéo dài 12s: Tốc độ đánh thường tăng 12% (24%), tấn công tăng 20% (40%). Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận lại Bùa Thì Thầm. Các chỉ số cùng loại trong "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" không thể cộng dồn.
Trường Đao Katsuragi Trường Đao Katsuragi 4★ 42 (510) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10% (45.9%) Vũ Điệu Samurai: Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6% (12%). Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 (5) điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.
Vua Biển Hàng Hiệu Vua Biển Hàng Hiệu 4★ 41 (454) Tấn Công: 12% (55.1%) Chiến Thắng Của Biển Cả: Sát thương từ Kỹ Năng Nộ tăng 12% (24%. Khi Kỹ Năng Nộ trúng địch, có 100% tỉ lệ triệu hồi kình ngư xung kích, gây sát thương phạm vi bằng 100% (200%) sức tấn công. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.
Akuoumaru Akuoumaru 4★ 42 (510) Tấn Công : 9% (41.3%) Kẻ Cưỡi Sóng Watatsumi: <td>Tổng hợp giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% (0.24%) sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ có thể tăng tối đa 40% (80%).
Xích Giác Phá Thạch Đao Xích Giác Phá Thạch Đao 5★ 44 (542) Sát Thương Bạo Kích : 19.2% (88.2%) Gokadaiou Otogibanashi: Phòng ngự tăng 28% (56%). Tăng sát thương tấn công thường và trọng kích, lượng tăng thêm tương đương 40% (80%) phòng ngự.
Vương Khí Rừng Sâu Vương Khí Rừng Sâu 4★ 44 (565) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7% (30.6%) Chúc Phúc Của Rừng: Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh “Lá Tri Thức” tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt “Lá Tri Thức” sẽ tăng 60 (120) điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một “Lá Tri Thức” bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn.
Sắc Nước Makhaira Sắc Nước Makhaira 4★ 42 (510) Tinh Thông Nguyên Tố : 36 (165) Đình Đài Trên Cát: Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% (48%) Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.
Hải Đăng Bờ Biển Lau Hải Đăng Bờ Biển Lau 5★ 46 (608) Tỉ lệ bạo kích: 7.2% (33.1%) Thủ Hộ Biển Cát: Sau khi dùng Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 20% (40%) trong 8s; Sau khi chịu phải sát thương, tấn công tăng 20% (40%) trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt 2 loại hiệu quả nêu trên. Ngoài ra, khi không có khiên bảo vệ, giới hạn HP tăng 32% (64%).
Đóa Hoa Tôn Màu Thép Đóa Hoa Tôn Màu Thép 4★ 44 (565) Tinh thông nguyên tố: 24 (110) Lời Thì Thầm Hoa Gió: Trong 8s sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch hoặc kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12% (24%), Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 (96) điểm.
Bóng Tối Thủy Triều Bóng Tối Thủy Triều 4★ 42 - 510 Tấn Công: 9% - 41.3% :
Gậy Đàm Phán Gậy Đàm Phán 4★ 44 - 565 Tỉ lệ bạo kích: 4% - 18.4% :
Máy Cưa Cầm Tay Máy Cưa Cầm Tay 4★ 41 - 454 HP: 12% - 55.1% Khúc Hát Thuyền Viên: Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Kiên Nhẫn, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Phấn Khởi trong 10s: Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 40 (80) điểm Tinh Thông Nguyên Tố, đồng thời sau 2s khi hiệu quả được sản sinh, mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ hồi phục 2 (4) điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Phấn Khởi; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Kiên Nhẫn.
Phán Quyết Phán Quyết 5★ 48 - 674 Tỉ lệ bạo kích: 4.8% - 22.1% Vạn Lời Thề Của Bình Minh Và Hoàng Hôn: Tấn công tăng 20% (40%); Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18% (36%). Ấn Ký duy trì 15s, tối đa nhận được 2 ấn. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.
Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm 4★ 44 - 565 Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7% - 30.6% Cố Lên Nào!: Tấn công tăng 12% (24%). Không những vậy, tiếng lòng của các Melusine ở Làng Merusea sẽ cung cấp thêm sức mạnh. Căn cứ vào số lượng Melusine đã giúp đỡ, tấn công sẽ tăng thêm tối đa 12% (24%).

Chọn vũ khí để hiển thị thông tin.

Select weapon to show infomation.

Birthday