Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Phán Quyết
Phán Quyết

Phán Quyết


Tấn Công: 48 - 674


Tỉ lệ bạo kích: 4.8% - 22.1%


Vạn Lời Thề Của Bình Minh Và Hoàng Hôn: Tấn công tăng 20% (40%); Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18% (36%). Ấn Ký duy trì 15s, tối đa nhận được 2 ấn. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.