Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Genshin Impact: Weapons
So sánh vũ khí có thể không hiển thị ổn định với thiết bị có kích thước chiều ngang nằm trong khoảng 992px ~ 1200px.
Ảnh Tên Độ Hiếm ATK Sub Stat Effect Thao Tác
Cung Amos Cung Amos 5★ 46 (608) Tấn Công: 10.8% (49.6%) Ý Chí Không Quên: Tăng 12% (24%) sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8*% (16%), tối đa tăng 5 lần.
Cánh Thiên Không Cánh Thiên Không 5★ 48 (674) Tỉ Lệ Bạo Kích: 4.8% (22.1%) Bài Thơ Vang Lên Trời Cao: Sát thương bạo kích tăng 20% (40%); Khi đánh trúng có 60% (100%) tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s (2s) mới có hiệu quả 1 lần.
Cung Thép Cung Thép 4★ 41 (454) Sát Thương Vật Lý : 15% (69.0%) Mũi Tên Năng Lượng: Khi đánh thường và trọng kích đánh trúng địch, tăng 4% (8%) tấn công và 1.2% (2.4%)tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.
Cung Hắc Nham Cung Hắc Nham 4★ 44 (565) Sát Thương Bạo Kích: 8% (36.8%) Thừa Thắng Xông Lên: Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12% (24%), kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.
Cung Sắc Xanh Cung Sắc Xanh 4★ 42 (510) Tỉ Lệ Bạo Kích: 6% (27.6%) Ngọn Gió Biếc: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ gây ra 1 mắt gió, thu hút địch xung quanh và mỗi 0.5s gây ra cho chúng sát thương bằng 40% (80%) tấn công. Hiệu quả kéo dài 4s, mỗi 14s (10s) thi triển nhiều nhất 1 lần.
Mẫu Đạm Nguyệt Mẫu Đạm Nguyệt 4★ 42 (510) Tấn Công : 9% (41.3%) Rời Khỏi Bầy Đàn: Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% (72%) tấn công, kéo dài 10s.
Cung Tế Lễ Cung Tế Lễ 4★ 44 (565) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố : 6.7% (30.6%) Khí Định Thần: Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% (80%) làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s (16s) mới thi triển 1 lần.
Cung Rỉ Sét Cung Rỉ Sét 4★ 42 (510) Tấn Công : 9% (41.3%) Cung Tên Tốc Xạ: Tăng 40% (80%) sát thương của tấn công thường, giảm 10% sát thương trọng kích.
Tuyệt Huyền Tuyệt Huyền 4★ 42 (510) Tinh Thông Nguyên Tố : 36 (165) Bài Ca Không Tên: Tăng 24% (48%) sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ.
Trường Cung Tông Thất Trường Cung Tông Thất 4★ 42 (510) Tấn Công : 9% (41.3%) Chuyên Chú: Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% (16%), nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.
Cung Tây Phong Cung Tây Phong 4★ 41 (454) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố : 13.3% (61.3%) Đi Cùng Với Gió: Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% (100%) sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s (6s) mới thi triển 1 lần.
Lời Thề Xạ Thủ Thần Lời Thề Xạ Thủ Thần 3★ 39 (401) ST Bạo Kích : 10.2% (46.9%) Tinh Chuẩn: Tăng 24% (48%) sát thương tạo thành với điểm yếu.
Nỏ Kéo Nỏ Kéo 3★ 38 (354) Tỉ Lệ Bạo Kích: 6.8% (31.2%) Nỏ Kéo: Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36% (60%); Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.
Cung Lông Vịt Cung Lông Vịt 3★ 40 (448) Tinh Thông Nguyên Tố: 20 (94) Diệt Hỏa Ngưng Thủy: Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Hỏa tăng 12% (24%).
Tín Sứ Tín Sứ 3★ 40 (448) ST Bạo Kích : 6.8% (31.2%) Mũi Tên Truyền Tin: Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tạo thành thêm sát thương bằng 100% (200%) tấn công, sát thương này chắc chắn bạo kích. Mỗi 10s chỉ có hiệu quả 1 lần.
3★ 38 (354) HP : 10.2% (46.9%) :
Cung Săn Bắn Tôi Luyện Cung Săn Bắn Tôi Luyện 2★ 33 (243) None None
Cung Săn Bắn Cung Săn Bắn 1★ 23 (185) None None
Tiếng Thở Dài Vô Tận Tiếng Thở Dài Vô Tận 5★ 46 (608) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 12% (55.1%) : Một Phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 (120) điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Bài Ca Ly Biệt": Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 (200) điểm, tấn công tăng 20% (40%) trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.
Bài Ca Hoa Gió Bài Ca Hoa Gió 4★ 44 (565) Tinh Thông Nguyên Tố: 36 (165) : Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận được lời chúc của Hoa Gió Cổ Xưa, tấn công tăng 16% (32%), kéo dài 6s.
Thợ Săn Hẻm Tối Thợ Săn Hẻm Tối 4★ 44 (565) Tấn Công: 6% (27.6%) Phục Kích Ngõ Hẹp: Khi nhân vật trang bị vũ khí này ở trong đội, cứ mỗi giây nhân vật sẽ tăng 2% (4%) sát thương tạo thành, tối đa có thể dùng cách này để tăng 20% (40%) sát thương. Sau khi ra trận quá 4s, hiệu quả sát thương tăng nêu trên sẽ mất đi 4% (8%) sau mỗi giây, cho tới khi giảm xuống còn 0%.
Điệu Van Ban Đêm Điệu Van Ban Đêm 4★ 42 (510) ST Vật Lý: 11.3% (51.7%) Cực Dạ Nhị Trùng Tấu: Trong 5s sau khi tắn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng nguyên tố tạo thành tăng 20% (40%); Trong 5s sau khi kỹ năng nguyên tó đánh trúng địch, sát thương đánh thường tạo thành tăng 20% (40%).
Sấm Sét Rung Động Sấm Sét Rung Động 5★ 46 (608) Sát Thương Bạo Kích: 14.4 (66.2%) Tấn công tăng 20% (40%), đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sấm Sét". Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40% (24/48/80%). Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thường tấn công thường trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100% sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.
Cung Trừ Ma Cung Trừ Ma 4★ 41 (454) Tấn Công: 12% (55.1%) Dòng Chảy Tịch Diệt: Tăng 16% (32%) sát thương tấn công thường, tăng 12% (24%) sát thương trọng kích. Khi Năng Lượng Nguyên Tố đạt 100%, tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị vũ khí này.
Kẻ Săn Mồi Kẻ Săn Mồi 4★ 42 (510) Tấn Công: 9% (41.3%) Tấn Công Mạnh Mẽ: Sau khi gây Sát Thương Nguyên Tố Băng lên kẻ địch, tăng 10% sát thương tấn công thường và trọng kích gây ra, hiệu quả duy trì 6s, tối đa cộng dồn 2 lần; Ngoài ra, khi Aloy trang bị "Kẻ Săn Mồi", tấn công tăng 66 điểm. Chỉ hiệu quả khi chơi trên "PlayStation Network".
Ngôi Sao Cực Đông Ngôi Sao Cực Đông 5★ 46 (608) Tỉ Lệ Bạo Kích : 7.2% (33.1%) Điềm Báo Ban Trưa: Tăng 12% (24%) sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" trong 12s. Khi trong trạng thái "Ngôi Sao Đêm Trắng" tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48% (20/40/60/96%). Hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.
Ánh Trăng Mouun Ánh Trăng Mouun 4★ 44 (565) Tấn Công : 6% (27.6%) Kẻ Cưỡi Sóng Watatsumi: Tổng hợp giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% (0.24%) sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ có thể tăng tối đa 40% (80%).
Nhược Thủy Nhược Thủy 5★ 44 (542) CRIT DMG: 19.2% (88.2%) Dạng Gột Rửa: HP tăng 16% (32%). Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20% (40%), bất kể nhân vật này có trong trận hay không.
Lạc Hà Lạc Hà 4★ 44 (565) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7% (30.6%) Vực Sâu Rạng Rỡ: Có 3 loại trạng thái gồm Chạng Vạng, Lưu Hà, Hừng Đông, lần lượt tăng 6%/10%/14% (12%/20%/28%) sát thương gây ra. Khi tấn công trúng kẻ địch sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo, mỗi 7s tối đa chuyển trạng thái một lần. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận cũng sẽ có thể kích hoạt chuyển đổi.
Con Đường Thợ Săn Con Đường Thợ Săn 5★ 44 (542) Tỉ Lệ Bạo Kích: 9.6% (44.1%) Đường Cùng Của Thú: Nhận 12% (24%) buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng “Săn Bắt Vô Tận”: Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160% (320%) Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Săn Bắt Vô Tận”.
Sông Cạn Sông Cạn 4★ 42 (510) Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10.0% (45.9%) Phá Lưới: Thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ kích hoạt hiệu ứng “Xuôi Dòng”, khi đánh trúng kẻ địch sẽ gây sát thương diện rộng bằng 80% (160%) tấn công, hiệu quả này sẽ bị xóa sau 15s hoặc kích hoạt 3 lần sát thương diện rộng. Mỗi 2s tối đa gây một lần sát thương diện rộng bằng cách này, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Xuôi Dòng”.
Cận Vệ Nhà Vua Cận Vệ Nhà Vua 4★ 41 (454) Tấn Công: 12% (55.1%) Chỉ Dẫn Của Vua Mê Cung: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ nhận hiệu ứng “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu”, tăng 60 (140) Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Hiệu quả này sẽ hủy khi đổi nhân vật. “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu” khi kết thúc thời gian duy trì hoặc bị hủy sẽ gây cho một kẻ địch gần đó lượng sát thương bằng 100% (180%) tấn công. “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu” mỗi 20s tối đa kích hoạt một lần.
Mỏ Cò Xuyên Thấu Mỏ Cò Xuyên Thấu 4★ 44 (565) Tấn Công: 6% - 27.6% Ân Huệ Của Con Ngươi Trí Tuệ: Trong 6s sau khi trọng kích trúng kẻ địch, Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật tăng 40 điểm. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng 0.5s tối đa kích hoạt một lần.
Màn Ảo Thuật Đầu Tiên Màn Ảo Thuật Đầu Tiên 5★ 46 - 608 Sát Thương Bạo Kích: 14.4% - 66.2% :
Khúc Ca Tĩnh Lặng Khúc Ca Tĩnh Lặng 4★ 42 - 510 Tấn Công: 9% - 41.3% :
Hậu Duệ Mặt Trời Hậu Duệ Mặt Trời 4★ 44 - 565 Tỉ lệ bạo kích: 4% - 18.4% :
Máy Đo Cự Ly Máy Đo Cự Ly 4★ 44 - 565 Tấn Công: 6% - 27.6% Khúc Ca Thợ Đẽo Đá: Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Đoàn Kết, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Chống Đối trong 10s:Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 3% (7%) tấn công và 7% (13%) buff sát thương tất cả nguyên tố. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Chống Đối; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Đoàn Kết.

Chọn vũ khí để hiển thị thông tin.

Select weapon to show infomation.

Birthday