Images: https://mega.nz/folder/3x0QkYTL#JcBCy3ze_WQ9fGcFyDhdMQ 

Album Đặc Biệt Kirastars

Album mới gửi kèm thư của Shigure Kira, sau khi dùng nhận 30 Thể Lực.

"Nghệ thuật tiên tiến của Star Generation ngọt ngào, định nghĩa lại thẩm mỹ giữa các ngôi sao âm nhạc. Nếu bỏ lỡ bạn sẽ cực hối tiếc, nếu đã lắng nghe bạn sẽ mãi say sưa nó" - "Phê bình nghệ thuật Destiny Avant-Garde"