Sau lần đầu giao lưu kiếm thuật ở sự kiện Sắc Màu Rực Rỡ, chúng ta đã gặp lại Taroumaru tại sự kiện Tinh Thần Võ Đạo.

Ít nhất lần này không phải là "Ông Chủ Phòng Trà Tức Giận Vì Tiền Gửi Bị Đánh Cắp" Catlol