Mấy chục ver làm NV hàng ngày ở Liyue. mấy chục lần nghe con mắm Que're - brocon chúa - chửi xéo mình trong khi mình giúp anh nó lấy Thanh Tâm về làm thuốc cho nhỏ.

Và giờ, ông anh của nhỏ quyết định dứt áo ra đi. Bỏ Liyue ở sau lưng và chu du thế giới! 

 


(Chụp ảnh trước khi xa quê, chuỗi NV giúp ổng cũng hết 5.6 ngày)

Ha, vừa lòng lắm! Ổng mời còn không đi cùng rồi ngối bó gối mà khóc! Catlol 

 

Ngoài ra làm xong chuỗi NV hàng ngày giúp ông anh huấn luyện bản thân và hoàn thành tâm nguyên trước khi ra đi sẽ nhận được thành tựu: Đi Vạn Dặm Đường....?

Sun Yu cũng nói là sẽ tới Fortain cũng 1 thương nhân nên chắc tương lai sẽ gặp ông tại đó. 

Hi vọng không phải kiểu NV nhờ mình mang đồ về cho nhỏ em Teri F*ck