Tại Lâu Đài Phai Màu, phần bên dưới Thị trấn Petrichor, ta sẽ thấy 1 bản nhạc phổ bị thiếu mất 2 mảnh, hãy tìm 2 mảnh này trong khu vực đó và ghép lại. Rồi quay lại thị trấn Petrichor để đưa cho Tailleferre.

Hãy tìm 2 mảnh còn lại của nhạc phổ, nó nằm trong khu vực tìm thấy bản nhạc phổ. Sau khi tìm được ta được Nhạc Phổ Đã Sửa

Hoàn thành nhận thành tựu:"Người Phương Xa Phiêu Bạt"