Trước cơn mưa lớn bầu trời luôn âm u, trước khi hoa nở thì cây phải đâm chồi.
Trên thế gian này có muôn vàn nhân quả đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng dễ bị bỏ qua.
Do đó, chỉ những người có thể giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc và kiểm soát vận mệnh của chính mình, mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí của người chia bài.

#01. Lone Drifter
#02. Wandering Clouds
#03. Silent Starry Night