Thông tin:


Một ngày nọ, bạn và Paimon nhận được một thư mời tham gia sự kiện từ Arataki Itto. Dưới chỉ dẫn đầy nhiệt tình trong thư mời, các bạn bước vào hành trình tiến đến Đảo Watatsumi...