Trà của Làng Kiều Anh năm nay không được như mọi năm, Nhà Lữ Hành "được tiên nhân" mời tới và hỗ trợ giải quyết sự việc này.....

Sau khi thu thập 50 mảnh tiên lực và nâng Ngọc Tế Lễ lên cấp 10

Cập nhật 15/02/2024

Vị trí các nhân vật sẽ thay đổi mỗi lần bạn đăng nhập game.

Nếu qua vị trí 1 không thấy thì có thể đang ở vị trí 2,3..... Nếu không thấy ở vị trí bạn muốn thì spam đăng nhập - đăng xuất thôi.