Info: https://www.hoyolab.com/article/24357899 


Dạo này bữa ăn của hai bạn có vẻ hơi thanh đạm, Paimon bắt đầu nhớ nhung các món cay nồng...
Vì vậy, hai bạn quyết định đến Vạn Dân Đường, không ngờ gặp được vài người bạn cũ, lại bắt đầu một chuyến "tập huấn" kỳ diệu...