Phần trước: NV Thế Giới: Ngăn Cách Dòng Chảy

Phần sau: Khu vực Enkanomiya - Phần 2

Danh mục:

1. Thí Luyện Yachimatahiko của Eboshi (Nhiệm Vụ Thế Giới "Bí Mật Của Erebos")
2. Aberaku - người tạo nên Dainichi Mikoshi
3. Antigonus - 3 tù nhân bị vu oan
4. Khiêu chiến của Date
5. Vũ điệu Phaethon
6. Long Xà Tập Lục


1. Thí Luyện Yachimatahiko của Eboshi (Nhiệm Vụ Thế Giới "Bí Mật Của Erebos")

Sự thật về Enkanomiya

2. Thí Luyện ảo ảnh của Aberaku

2.1. Thăm dò ngôi đền

2.2. Thăm dò lối mòn khe núi

2.3: Thăm dò trái tim mãng xà

2.4: Khúc bi ca của Hyperion

Đáng lẽ phải tới đây trước nhận NV để có điều hướng =)))

má, đi cào map lại hoàn thành NV chứ =)))))

3. Antigonus - 3 tù nhân bị vu oan

4. Khiêu chiến của Date

5. Vũ điệu Phaethon

vị trí 7 Người Con Của Mặt Trời

6. Long Xà Tập Lục

Cách lấy