Vùng nước bao la phía nam Hồ Fontaine, từng là quê hương của vùng biển cao. Nằm dưới đáy biển sâu thẳm nơi ánh mặt trời không thể chạm tới, chôn vùi ước mơ và hy vọng thuở ban sơ. Giữa tòa thành cổ mà vinh hoa đã tan biến và những vết tích đổ nát dưới biển, bản nhạc bị lãng quên từ lâu lại một lần nữa vang lên, câu chuyện sớm đã kết thúc nay lại được viết thêm chương mới...

Hôm sau quay lại cho Osse ăn sẽ nhận được thành tựu: "Chức Trách Của Người Chủ"