Nannan - Bang phóng sinh tại phố Kim Nhân

Nannan - Bang phóng sinh tại phố Kim Nhân

Sau khi hoành thành sự kiện Sự kiện: Phố Cũ Kim Nhân Hối Hả chúng ta sẽ gặp lại Nannan, thành viên của bang phóng sinh trong NV Thám Hiểm: Sự Hung Dữ Của Thú Vật tại đây.

Vẫn không rõ số phận 3 người kia nhưng thanh niên này vẫn hoạt động tích cực lắm.....

Không hiểu ổng lấy đấu ra động lực mà chăm thế.....