Sự kiện: Phố Cũ Kim Nhân Hối Hả

Sự kiện: Phố Cũ Kim Nhân Hối Hả

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/21264669


Khu thương mại của Phố Kim Nhân trông như sắp lụi tàn giờ đây được có cơ hội tỏa sáng một lần nữa: Có thể do công ty đầu tư cải tạo, hoặc do Thương Hội bản địa tạo điều kiện vực dậy. Mà bạn cũng góp một phần trong đó, giúp mọi người chọn lựa...