Bài Viết Liên Quan

Bài gốc: https://www.facebook.com/groups/297604343754470/

Tác giả: Bạn Kiệt Giấu Tên | https://www.facebook.com/groups/297604343754470/user/100011391152328/

PDF: lược bớt | full


Có thể bạn chưa biết: CG khi Fu Hua hồi tưởng lại ở chap 27 mới đây đã có từ phim ngắn Độ Trần (chap 22), thế nhưng có vẻ michos đã phát hiện quả sạn ở đây đó là có sự xuất hiện của Lý Tố Thường - con gái Tần Tố Y, người mà lẽ ra sau đêm Thất Kiếm Sát Sư rất lâu mới ra đời. Do đó khi vào game đã được chỉnh sửa lại 1 tí so với bản gốc, bao gồm cả việc xóa Lý Tố Thường và thêm Mã Nhan Khanh vào ở vị trí chân cầu

 

 

Thông tin về 7 đệ tử của Fu Hua: The Seven Disciples of Fu Hua | Honkai Impact 3rd Archives Wiki | Fandom

 Share: https://slimetan.3ktan.com/hi3/fact/info-13/qua-san-to-dung-ve-ly-to-thuong-o-phim-ngan-do-tran-

Share Tweet Copy Link