Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
La~ Lalalala~ Lala~
Bài Viết Liên Quan

Trong sự kiện Đi Tìm Tinh Vệ khi gặp đám robot do Prometheus chế tạo, chúng nó sẽ phát lại giọng hát của Kira. Không ngờ chỉ có bản CN là có lồng tiếng và nó toang thật sự =))))))))

Tội Senti Ei Wheeze

Source: https://twitter.com/majiritore/status/1760554391294403055 

 Share: https://slimetan.3ktan.com/hi3/fact/info-110/la-lalalala-lala-

Share Tweet Copy Link