Thông tin:


"Hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải rõ ràng đó sao——Tôi và Lão Cổ Hủ cùng ngồi xe đạp còn ca hát nữa, đột nhiên chiếc xe nhà bị Tinh Vệ cướp mất rồi!" 

ACT 1:

ACT 2

ACT 3

 

Ảnh

Mega | Imgur | Tumblr