Thông tin: https://honkaiimpact3.hoyoverse.com/asia/vi-vn/news/27987 


Khi bạn đăng nhập, chợt nhận ra đây không còn là trò chơi mình vẫn biết. Người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có nhân vật thần bí tự xưng là "Tiểu Thư Quản Lý"...

——Đừng căng thẳng, thực ra chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy đâu ~

ACT 1

 

ACT 2

 

ACT 3

 

Images: