Thông tin:  https://www.hoyolab.com/article/19582799 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

Chúng sinh đi qua ban ngày, rồi kết thúc vào ban đêm.

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur