Thông tin:  https://www.hoyolab.com/article/18380491 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Lý do tận cùng, là vì "Chỉ cơ thể bằng xương bằng thịt mới là con người thật sự". Chỉ có con người thật sự mới có ý nghĩa và giá trị."

1. Cốt truyện

ACT 1:

ACT 2

ACT 3

Coi 2 đứa lớn xác xỏ xiên nhau cũng vui ra phết =)))))))

2. Ảnh

Download: