Concer 2022:  Nhạc Hội Online [Nhạc Khúc Trong Sáng Và Thơ Mộng]

Mục lục:

0. Concert

1. Trailer concert

2. Event: Hòa Nhạc Đêm Hè Của Seele

3. Ảnh


0. Concert

 

1. Trailer concert

 

2. Event: Hòa Nhạc Đêm Hè Của Seele

Thông tin: https://www.facebook.com/photo/?fbid=678339234326938&set=a.616333470527515 

"Trong khu rừng âm nhạc, một cô gái yêu thích ca hát, định tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt vào đêm hè này. Cô rất cần những người bạn tốt..."

 

3. Ảnh

https://www.tumblr.com/slimetan/724160912105308160/concert-forest-capriccio-2023?source=share 

Download: Mega | Imgur