Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng
Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng

Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng


Tấn Công: 44 - 542


Sát Thương Bạo Kích: 19.2% - 88.2%


Thủy Triều Vạn Thế: HP tăng 16 (32)%. Khi HP hiện tại tăng lên hoặc giảm xuống, sát thương trọng kích tăng 14 (30)%. Hiệu quả này duy trì 4s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần. Khi cộng dồn đến tầng 3 hoặc làm mới thời gian duy trì tầng 3, sẽ hồi phục 8 (12) Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 12s tối đa hồi phục một lần thông qua cách thức này.