Hiệu suất làm việc của Spina di Rosula rất cao, nhưng động tĩnh gây ra luôn tăng theo tỷ lệ thuận với thành quả.

Đôi khi gây ra động tĩnh lớn quá, sẽ có sĩ quan Melusine ra mặt nói đỡ: "Mọi người đừng hoảng loạn, đây chỉ là buổi quay của bộ phim phạm tội mới nhất thôi!"

Tiểu thư rạp xiếc Yoimiya Wheeze