Game: Genshin Impact

Nhân vật:

  1. Itto hoặc Shinobu
  2. Nhà lữ hành
  3. Xinyan

Trong Sự kiện:"Sắc Màu Lưu Động Arataki Rock Xuyên Màn Đêm", một sự kiện liên quan tới rock mà không nhớ tới Xinyan là dở rồi =)))

Theo 4oo meme này:

Nhà lữ hành nhận lời giúp Shinobu đi mời mọi người tham gia.

Nên theo thứ tự trái qua, trên xuống:

Nhà lữ hành: Hình như tôi quên gì đó

Shinobu/Itto: Nếu bạn quên thì có nghĩa là không quan trọng

Nhà lữ hành: Ừm, đúng vậy

Xinyan.........