Vài Cành Hoa Mới...
Người gửi: Yelan
Dạo trước, tôi nổi hứng gieo vài viên xúc xắc và chọn ra mục "nuôi trồng hoa cỏ" trong danh sách.
Tôi muốn trong nhà được điểm thêm màu sắc, nên đã đến chợ hoa chọn một ít để trồng.
Nhưng vừa trồng không bao lâu, thì tôi nhận điều tra vài vụ án. Bận rộn suốt mấy tháng, chỉ vội vàng tưới nước được vài lần. Vốn tưởng chúng chịu cảnh khô hạn như vậy e là không thể nở hoa được. Không ngờ chúng lại mạnh mẽ như vậy, kiên cường trổ hoa. Người xưa có câu "tự nở trong giá rét", chắc là dùng để khen ngợi loại hoa quật cường như vậy.
Tôi đã chuẩn bị sẵn trà ngon, muốn đến cùng ngắm hoa thì tranh thủ nhé.


 

"Tiếp theo thì... tung xúc xắc để quyết định xem nên ăn gì vậy." 

https://www.facebook.com/photo?fbid=742886877998599&set=a.566675405619748