Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/25873018 


Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đang lên một kế hoạch lâu dài liên quan đến thành quả nghiên cứu thuật giả kim, mà người phụ trách là Lisa dường như có một ý tưởng rất lợi hại, nên đã mời bạn và Paimon cùng tham gia...

Màn 1

Màn 2

Màn 3

 

Hoàn thành nhận vũ khí: Đối Thoại Của Hiền Giả Sa Mạc