...

Vài ngày trước, nhóm học giả đóng ở Làng Aaru đã trở về Cung Điện Daena, có nhắc đến một số cái tên quen thuộc. Nghe nói, Isak hiện đã có thể đọc viết Chữ Vedanagari một cách thuần thục rồi, trong viện còn gửi tặng cậu ấy vài cuốn sách sơ cấp.
Tôi nghĩ, Paimon chắc sẽ không thua Isak đâu nhỉ.
Trong thư có đính kèm sách nâng cao.


 

"Chúc mừng sinh nhật tôi sao? Tuy là không cần thiết lắm, nhưng cũng không thể phụ lòng nhiệt tình của họ được."

https://www.facebook.com/photo?fbid=704346001852687&set=a.566675405619748 

 
 

 

Web event: https://twitter.com/GenshinUpdate/status/1756348993230233801